jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: p of pp 4

Score

0%


1: De (su...orter) was teleurgesteld na de nederlaag van zijn team.

2: Het publiek (a...laudisseerde) na het prachtige nummer dat ze had gezongen.

3: Het (a...artement) is vanaf volgende week te huur voor meer dan 300 euro.

4: Ze heeft wel de (ca...aciteiten) om havo te doen, helaas niet de inzet.

5: Ze hebben (a...arte) slaapkamers sinds ze uit elkaar zijn.

6: Het (brandblusa...araat) staat in de gang van het flatgebouw.

7: Hij is al jaren (su...oost) in dat museum.

8: Veel mensen zijn jaloers op de glamour en het (a...eal) van de Hollywoodsterren.

9: De (a...elboom) van mijn moeder heeft dit jaar heel veel appels gegeven.

10: Het (a...laus) deed pijn aan de oren.

vorige oefening:
p of pp 3
volgende oefening:
p of pp 5

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

enkel of dubbel

u of uw

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.