jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: p of pp 3

Score

0%


1: ra...ort -

2: prom...te -

3: sto..en -

4: consum...tie -

5: galo...eren -

6: su...oost -

7: ko...akking -

8: a...laudisseren -

9: a...araat -

10: ca...aciteiten -

11: a...arte -

12: a...eal -

13: a...artement -

14: a...laus -

15: su...orter -

16: o...otten -

17: o...akken -

18: le...el -

19: ka...seizen -

20: za...en -

vorige oefening:
n of nn 2
volgende oefening:
p of pp 4

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

enkel of dubbel

u of uw

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.