jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: n of nn 2

Score

0%


1: fa...atiek -

2: po...y -

3: heri...er -

4: spio...age -

5: mayo...aise -

6: te...issen -

7: pa...eermeel -

8: bema...en -

9: geschiede...is -

10: abo...eren -

11: gevange...is -

12: portemo...ee -

13: a...oniem -

14: fla...eren -

15: co...ectie -

16: abo...ement -

17: a...uleren -

18: dece...ium -

19: ma...equin -

20: a...toniem -

vorige oefening:
m of mm 1
volgende oefening:
p of pp 3

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

enkel of dubbel

u of uw

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.