jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: werkwoorden opzoeken 1

Als je een woord in het woordenboek op wilt zoeken, is het belangrijk dat je weet bij welk trefwoord je het woord moet opzoeken. Lees de uitleg over het woordenboek voordat je deze opdracht maakt.

In deze opdrachten staan allerlei verschillende vormen van het werkwoord, zoals de verleden tijd en het voltooid deelwoord

Hoe zoek je een werkwoord op in het woordenboek? Schrijf steeds het juiste trefwoord op.

Afgesloten oefening.

Sorry, deze oefening is alleen beschikbaar als u een geldig abonnement heeft.
Heeft u een abonnement? Log dan eerst in voordat u deze oefening gaat maken.

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam