jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: vergelijkingen 7

In de Nederlandse taal worden vaak spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegdes gebruikt om iets duidelijk te maken. In deze opdracht staan allemaal vergelijkingen. Voor de betekenis van de uitdrukkingen kun je in een woordenboek kijken. 

Sleep de woorden in de juiste vergelijking.

Afgesloten oefening.

Sorry, deze oefening is alleen beschikbaar als u een geldig abonnement heeft.
Heeft u een abonnement? Log dan eerst in voordat u deze oefening gaat maken.

Voor € 12,- € 9,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam