jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Het bezittelijk voornaamwoord: bez. vnw (possessief pronomen)

Een bezittelijk voornaamwoord geeft een bezit aan!


Alle woorden die bezittelijk voornaamwoord kunnen zijn, staan in het schema:

Enkelvoud
Eerste persoon mijn de (het) mijne
Tweede persoon jouw (je) de (het) jouwe
uw uw
Derde persoon zijn de (het) zijne
haar de (het) hare
     
Meervoud
Eerste persoon onze de (het) onze
ons
Tweede persoon jullie
uw de (het) uwe
Derde persoon hun de (het) hunne


Voorbeelden:

  • mijn kamer
  • jouw huis
  • Geef de mijne eens terug!
  • Onze moeder
  • Dat is de jouwe!

Let op (spelling!):
Dat is toch jouw schrift?
    jouw is bez. vnw en dus met een w aan het eind!
Dat schrift is toch van jou?
    jou is pers. vnw en dus zonder w aan het eind!Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Telwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.