jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Informatie over klasabonnement


Met een klasabonnement op jufmelis.nl kun je een hele klas een jaar lang toegang geven tot jufmelis.nl. Het abonnement kost € 53,- voor een heel jaar en stopt automatisch na afloop van de twaalf maanden. Vanaf 70 leerlingen hebben wij de mogelijkheid om te kiezen voor een schoolabonnement en rekenen wij andere prijzen. Neem hiervoor contact op met juf@jufmelis.nl.


Op jufmelis.nl kunnen de leerlingen of cursisten zelfstandig aan de slag met alle oefeningen. Bij de oefeningen staat korte en duidelijke uitleg. In hun rapport kunnen de leerlingen zelf hun voortgang bekijken.


De docent kan per leerling of per groep huiswerk opgeven. Ook kan hij of zij in het overzicht zien wat de leerling precies heeft gedaan, welke fouten er zijn gemaakt, hoe lang er is geoefend en welke opdrachten zijn gemaakt. 


Jufmelis.nl kan ingezet worden als lesmateriaal naast de methode in de les. De docent kan opdrachten klaarzetten om bepaalde lesstof extra te oefenen. De website is perfect in te zetten om te differentiëren in de klas door extra materiaal klaar te zetten voor bijvoorbeeld de snelle leerlingen of de zwakkere leerlingen. De leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag op ieder moment én in hun eigen tempo. 


 Sluit nu het abonnement af en ga direct aan de slag!

 

Wat krijg je precies?

Na ontvangst van de betaling van € 53,- krijg je een jaarabonnement op jufmelis.nl. Met een prepaidcode krijgen de leerlingen toegang tot het abonnement. Ik zet even op een rijtje wat je dan allemaal krijgt.

  • Je krijgt een héél jaar toegang tot jufmelis.nl voor een hele klas, daarna stopt het abonnement automatisch.
  • De leerlingen krijgen toegang tot alle oefeningen en heldere, duidelijke uitleg.
  • Al de scores, de oefentijd en de gemaakte fouten worden bijgehouden in het klasoverzicht.
  • Iedere maand verschijnen er nieuwe oefeningen.  


Bestel nu het abonnement.


Voordelen van een abonnement op jufmelis.nl

  • toegang tot alle oefeningen<