jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Informatie over klasabonnementEen klasabonnement kost € 53,- per jaar. Hiermee heeft u samen met 34 leerlingen een jaar lang toegang tot jufmelis.nl. Hieronder kunt u precies lezen wat een klasabonnement inhoudt.

Maak direct een klasabonnement aan!

Inloggen

Vanaf het moment dat u een abonnement aanmaakt op jufmelis.nl kunt u inloggen en vanaf het moment dat de betaling binnen is, kunt u echt aan de slag op jufmelis.nl. U ontvangt dan een handleiding over de werking van jufmelis.nl.

inloggen bij jufmelis.nl

Mijn gegevens

Bij "mijn gegevens" ziet u uw persoonlijk overzicht. Belangrijk hierbij is de prepaidcode. Deze code geeft u aan uw leerlingen. Door middel van deze code kunnen uw leerlingen zich aanmelden bij jufmelis.nl en komen ze in uw klasoverzicht te staan.

Uw profielgegevens zie je bij mijn gegevens

In het klasoverzicht ziet u hoeveel oefeningen uw leerlingen gemaakt hebben. Wat hun gemiddelde score is en hoelang ze in totaal aan de oefeningen gewerkt hebben. Vanuit het klasoverzicht kunt u doorklikken naar het rapport van de leerling.

Klasoverzicht

Het rapport

In het rapport ziet u per leerling hoe ze gescoord hebben. U kunt eenvoudig door het rapport van al uw leerlingen bladeren. Wanneer een oefening niet 100% correct gemaakt is, kunt u in het foutenoverzicht de gemaakte fouten bekijken.

Persoonlijk rapport overzicht Per oefening worden de scores getoond

Het foutenoverzicht

In het foutenoverzicht is eenvoudig te zien welke fouten zijn gemaakt.

Je kunt precies zien welke fouten je hebt gemaakt.

Video:

Hier kunt u zien hoe u als docent een klasabonnement aanmaakt.


Maak direct een klasabonnement aan!

Persoonlijk abonnement

Jufmelis.nl heeft ook de mogelijkheid voor een persoonlijk abonnement. Klik hier voor informatie over het jufmelis.nl persoonlijk abonnement.Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!
Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.