jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: slepen 4

Score

0%


1: Bij de pakken   .

2: Een blauwtje   .

3: Roet in het eten   .

4: Iets over het hoofd   .

5: Iets aan de grote klok   .

6: Iets aan de kaak   .

7: Dat kan je op je buik   !

8: Iets in zijn schild   .

9: De wind van voren   .

10: Van toeten noch blazen   .stellen gooien weten lopen schrijven hangen neerzitten krijgen zien voeren


vorige oefening:
slepen 3
volgende oefening:
slepen 5

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

Latijnse grammaticale begrippen

afkortingen

synoniemen

dit of dat

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.