jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: afkortingen slepen 1

Score

0%


Sleep de woorden naar het juiste vakje.

1: z.s.m. =  

2: a.s. =  

3: m.a.w. =  

4: a.h.w. =  

5: m.b.v. =  

6: i.p.v. =  

7: d.w.z. =  

8: ca. =  

9: t.n.v. =  

10: blz. =  ten name van zo spoedig mogelijk bladzijde met behulp van circa aanstaande in plaats van met andere woorden dat wil zeggen als het wareOefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

Latijnse grammaticale begrippen

afkortingen

synoniemen

dit of dat

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.