jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Vanaf nu is de jufmelis.nl zinsontleden app voor iPhone en iPad beschikbaar in de AppStore! Klik hier voor de app!

Werkwoordelijk gezegde

Uitleg

Het werkwoordelijk gezegde (wwg) bestaat uit alle werkwoorden in een zin. Een persoonsvorm behoort dus ook altijd tot het werkwoordelijk gezegde.


  • Ik loop.
wwg: loop


  • Ik heb gelopen.
wwg: heb gelopen


  • Ik ben komen lopen.
wwg: ben komen lopen


  • Ik had willen komen lopen.
wwg: had willen komen lopen


  • Ik liep.
wwg: liep


Let op: het woordje te voor een heel werkwoord hoort ook bij het werkwoordelijk gezegde!

  • Ik heb veel te doen.
wwg: heb te doenpersoonsvorm

zinsdelen

werkwoordelijk gezegde

onderwerp

lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp

bijwoordelijke bepaling

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2014. Alle rechten voorbehouden.