jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: invullen 3

Score

0%


1: Je moet met de riemen die je hebt.

2: Hij heeft nog een appeltje met hem te .

3: Zij heeft een van goud.

4: Zij valt met haar neus in de .

5: Maak je maar nat!

6: De valt niet ver van de boom.

7: Steek de eens uit de mouwen.

8: Hij heeft bloed.

9: Dat kan ze op haar schrijven.

10: Het hangt hem de uit.

vorige oefening:
invullen 2
volgende oefening:
invullen 4

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

Latijnse grammaticale begrippen

afkortingen

synoniemen

dit of dat

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.