jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: afkortingen 3

Score

0%


1: z.o.z. =

2: o.v.v. =

3: jl. =

4: b.g.g.=

5: e.e.a.=

6: i.d.=

7: v.d.j. =

8: v.e. =

9: z.z. =

10: hfst.=

11: v.z.m. =

12: i.b.v. =

vorige oefening:
afkortingen 2

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

Latijnse grammaticale begrippen

afkortingen

synoniemen

dit of dat

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.