jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: pv of voltooid deelwoord 2

Score

0%


Vul de juiste vorm van 'worden' in. Zet de werkwoorden in de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd, de persoonsvorm in de verleden tijd of gebruik het voltooid deelwoord.

1: Ik (zijn, tt) juf.

2: Hij (zijn,tt) orthodontist.

3: Ivo (zijn,tt) een geweldige designer.

4: Niels en Hans (zijn,tt) computerprogrammeur.

5: Bram en Brigitte (zijn,tt) docenten.

6: Ik (zijn, vt) turnster.

7: Hij (zijn, vt) manager.

8: Melanie en Monica (zijn, vt) brugklassers.

9: Jaap Stam is een beroemde voetballer (zijn).

10: Saskia en Bram (zijn, tt) vroeger ook leerlingen van deze school (zijn).

vorige oefening:
pv of voltooid deelwoord 1
volgende oefening:
pv of voltooid deelwoord 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.