jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: E- enkelvoud ik 1

Score

0%


Geef hier de ik-vorm (de aangepaste stam) van de volgende werkwoorden uit het Engels. Zet de woorden in de tegenwoordige tijd.

1: bloggen – ik

2: flippen – ik

3: flirten – ik

4: hockey – ik

5: hiphoppen – ik

6: pimpen – ik

7: lunchen – ik

8: trainen – ik

9: zoomen – ik

10: turnen – ik

volgende oefening:
E- enkelvoud ik 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.