jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: E- enkelvoud 2

Score

0%


Geef hier de hij/zij-vorm van de volgende werkwoorden uit het Engels. Zet de woorden in de tegenwoordige tijd!

1: webloggen –hij

2: shoppen – Priscilla

3: crashen – hij

4: hacken – hij

5: monitoren –hij

6: klonen – hij

7: labelen – hij

8: rappen – Joep

9: zappen –Stijn

10: bowlen – hij

vorige oefening:
E- enkelvoud 1
volgende oefening:
E- enkelvoud 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.