jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: E- enkelvoud 1

Score

0%


Geef hier de hij/zij-vorm van de volgende werkwoorden uit het Engels. Zet de woorden in de tegenwoordige tijd!

1: bloggen – hij

2: flippen – hij

3: flirten – hij

4: hockey – hij

5: hiphoppen – hij

6: pimpen – hij

7: lunchen – hij

8: trainen – hij

9: zoomen – hij

10: turnen – hij

volgende oefening:
E- enkelvoud 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.