jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: afbreken 3

Score

0%


Zorg dat je de woorden op de beste manier af-breekt, sommige woorden kunnen/mogen niet woorden afgebroken. Lees eerst de uitleg.

1: telefoon: - -

2: haver: -

3: besteden: - -

4: vliegtuigen: - -

5: haven: -

6: boten: -

7: apen-:

8: hersenen: - -

9: hersengolven: -

10: baarden: -

Uitleg over: afbrekingen
vorige oefening:
afbreken 2
volgende oefening:
afbreken 4

Oefeningen:

Het alfabet

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.