jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: alfabet 3

Score

0%


Sleep de woorden naar het juiste vakje. De woorden moeten in alfabetische volgorde komen te staan.

1:  

2:  

3:  

4:  

5:  

6:  

7:  

8:  

9:  

10:  fazant duif roodborstje zwaluw ekster uil kievit meeuw merel kanarie


Uitleg over: alfabet
vorige oefening:
alfabet 2
volgende oefening:
alfabet 4

Oefeningen:

Het alfabet

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.